Okullar açılıyor.

Osmanlı, öğretim programları bakımından Fransa’yı model almış, Tanzimat 1839’dan çöküşüne kadar Fransa gibi ansiklopedik bilgi yüklü öğretim programlarını uygulamıştır. Oysa Atatürk, ansiklopedik bilgilerin öğrencilere yüklenmesinden duyduğu rahatsızlığı şöyle açıklamıştır: “Kitapların cansız teorileriyle karşı karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek durumları ve menfaatleri arasında ilişki kuramıyorlar. Yazarların ve kuramcıların tek taraflı dinleyicisi durumunda kalan Türk …

Okullar açılıyor. Devamı »