Global etkileşim

Doların son günlerde aşırı derecede değer kazanmasının ana sebebi uluslararası piyasada doların değerlenmesidir. Türk lirasının değer kaybından ziyade uluslararası piyasada doların diğer paralara karşı değerlenmesi sonucu, Türk Lirası’da bu etkileşimden çok olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Ancak uzun bir zaman diliminde Türk Lirası ile dolar karşılaştırması yapıldığında Türk lirasının uzun yıllar dolar karşısında değer aldığı, değerlendiği görülmektedir.

Sözgelimi 2000 yılındaki TL-dolar paritesi ile bugünkü 6,40 lira değerinde olan TL dolar paritesine denktir. Örnek olarak 2000 yılında 1 dolar ile 6 ekmek alınırken bugünde 1 dolar ile 6 ekmek alınabilmektedir, yani TL mal ve hizmetler açısından dolar 6 lira civarında olmasına karşın 2000 yılındaki TL karşısındaki denkliğini korumaktadır. Öyle görünüyor ki 2009’dan beri maşası FETOSH üzerinden Türkiye’ye ekonomik savaş açmış.

Darbe girişimleri tertiplemiş güya müttefik hain ve zalim ABD Uluslararası para piyonlarıyla dolar tehdidini ve coşkusunu daha da yukarıya tırmandıracaktır. Neden herhangi bir spekülatör , dün 5.3 olan dolara 6,48 TL versin. Demek ki zalimin uşağı Soroz bu işle görevlendirilmiş. Ekonomik çevreler bu hususu neden göz ardı etmektedir, anlaşılamamaktadır? Tabii uluslararası Türkiye karşıtı eylemler, ABD’nin Türkiye’ye karşı açtığı ekonomik savaş ve yaklaşık 9 yıldır devam eden darbe teşebbüsü Türkiye’nin ekonomisini bugünlerde daha da olumsuz etkilemektedir.

Son olarak; Akşam euro bölgesinden yapılan olumsuz eleştiriler dolara 100kr civarında bir artış sağlamıştır. Zalimin taktiği korku, panik ve karamsarlık yaratmaktır. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde daha henüz kurulların oluşturulmaması, atamaların gecikmesi ekonomik kararların ivedilikle alınmasını geciktirmekte bu da kamuoyuna güvensizlik ve karamsarlık yüklemektedir. Bir an önce ekonomik kararlar alınmalı, yeni projeler geliştirilmeli, Türk Lirasını güçlendirecek hamlelere başvurulmalıdır.
Bunun için ; Piyasalara dolar salınımı yapılamayacağına göre, piyasalardan olabildiğince TL emilmesine gidilmelidir:

• Milli Piyango’nun özelleştirilmesi,

• Çeşitli alanlarda yatırımların özendirilmesi,

• Yurtdışındaki insanlarımıza Türkiye’de döviz muhafaza edilmesi ile ilgili teşvikler verilmesi,

• Bankaların desteklenmesi,

• İlaç reklamlarının serbest bırakılması,

• Gelir getirici bütün kaynakların zorlanması;
1. Yastık altındaki para ve altının karşılığında faizin dışında yatırımcılara “Cumhuriyet Şeref madalyası ve ekonomik seferberlik katılım belgesi verilerek özendirilmesi”,
2. Toplumun uyandırılması, partinin kongre ateşinden ve heyecanından arınarak ekonomik kurul atamalarının yapılması, topluma moral verilmesi, güven aşılanması, milli motivasyonun yükseltilmesi, tıpkı hain darbe teşebbüsünde oluşturulan millet bütünlüğünün bu vahşi ekonomik savaşta da cumhurbaşkanımızca sağlanması, toplumun ekonomik seferberliğe davet edilmesi
3. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Özal’ın yaptığı gibi gelir getiren kurumların “gelir ortaklığı senedi” çıkartılarak halka arzı,
4. Dolar cinsinden faiz ve değer korumalı olarak 2020 vadeli bono arzı ile piyasadan para çekmek,
5. Yatırımcılara teşvik vererek üretimi ve istihdamı arttırıcı radikal tedbir almak,
6. Kamu harcamalarında kısıtlamaya gitmek, kamu araçlarının gereksiz kullanımını devletin tasarruf tedbirlerine ilişkin bir eylem planı hazırlaması alınacak tedbirlerden bazılarıdır.

Bu kısa analizle çıkarılacak dersleri umarız ilgililer dikkate alır, yoksa kıyamet yakındır. Bizden söylemesi çünkü; Düşmanlar ve Düşmanların yerli uzantıları “Dolar dolar kurtar bizi” diye nara atmak da, sevinç nidaları arş-ı âlâyı titretmektedir (yazık, meşrebi belli olmayanların, doların yükselmesinden keyif alan hainlerin aramızda olması ne kadar üzücü!). Yastık altında 6000 ton altını olan bir ulusun zalimin doları karşısında korkacak bir şeyi yoktur. Yeter ki içindeki volkanı harekete geçir Türkiye!

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır;
Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa
Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

Ey Türk Titre ve kendine dön!