Bizden Başka Herkes Gücümüzün Farkında

İnsanlık tarihiyle tarihi başlayan Türkler tarih öncesi ve tarih boyunca dünyanın en büyük imparatorluklarını devletlerini kurdu Metehan, Atilla, Alp Arslan, Cengiz Han, Fatih Sultan Mehmet.

Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler çıkartmış bir millet bu gün baktığımızda dünyada yedi tane Türk devleti var; bunun yanında Türk devleti olarak geçmeyen ama nüfuslarının yarıya yakını Türk olan İran, Bosna Hersek gibi devletler var.

Avrupa devletleri 50 yıldır birleşmiş iken biz Türk devletleri birliğimizi sağlamak bir yana Türk Dünyası’nın lokomotif ülkesi Türkiye’ye ki bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün;

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu damarlar, birbirini tanısın. Türk milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelik çabalar boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir topluluk değildir.

sözünü unutmuş hala Türk-Kürt, Alevi-Sünni ayrımcılığıyla uğraşıyoruz. Bunu anlamamamız için siyonist emperyalistler onlarca yıldır ellerinden geleni yapıyorlar çünkü biliyorlar ki, yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği:

Ben her şeyden önce Türk milliyetçisiyim: Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliği ile açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.

sözünün gerçek olacağından korkuyorlar.